Рубрики‎ > ‎Політика‎ > ‎

Операція «Запад» (Автори: Величко Лев, Шпіцер Василь)

опубліковано 6 жовт. 2013 р., 10:22 Степан Гринчишин   [ оновлено 16 жовт. 2013 р., 12:45 ]

Член фракції КПУ Євген Царьков 21 вересня 2012 року заявив,

що свого часу «мало НКВДисти розстрілювали націоналістів».

Очевидно, що для нехристів-комуністів, яскравим представником яких є Царьков та йому подібні людці, «розстрілювали мало», морили голодом мало, вивозили на Сибір мало, силоміць відправляли на «стройки века» мало – за третину століття знищили всього якихось сорок чи п’ятдесят мільйонів власних громадян, з яких добра половина були українцями. Ця червона огидь дотепер не хоче усвідомити своєї злочинної суті, а продовжує і далі брехати, обкрадати народ і державу та опаплюжувати справжніх борців за незалежність України. Тому не маємо права забувати про їхні злочини, а зобов’язані постійно тикати їхні окривавлені мармизи в ленінсько-сталінське минуле, щоб раз по раз показувати їм жахи більшовицько-енкаведистського правління.

 

Однією із таких немилосердних акцій комуністів проти українців Галичини була операція «Запад» – найбільш масова, проведена у 1947 році в стислі терміни сталінська депортація, що стала справжньою етнодемографічною катастрофою. Підставою до її проведення стала постанова Ради Міністрів СРСР від 10 вересня 1947 року «Про виселення із західних областей УРСР членів родин оунівців». Цією акцією російські шовіністи хотіли знищити національно-визвольний рух в Західній Україні, позбавивши членів УПА опертя на місцеве населення, а також забезпечити вугільну промисловість СРСР робочою силою. Для цього було заплановано вивезти у Сибір, Казахстан, Далекий Схід біля 75 тисяч осіб із Західної України.

 

Для виконання урядової постанови був складений «План заходів МВС СРСР по перевезенню спецпереселенців із західних областей УРСР» та «План оперативних заходів по виконанню розпоряджень МВС СРСР №38/3-7983 про відправлення 50 ешелонів спецконтингенту із західних областей України». В Україні за виконання операції «Запад» відповідав «справжній українець» Лазар Мойсеєвич Каганович, що був у той час першим секретарем КП(б)У, а виконавчим керівником акції був призначений інший «українець у вишиванці» Микита Хрущов, член ЦК КП(б)У. Підготовка до проведення депортації проводилася надзвичайно ретельно, в умовах глибокої секретності. У плануванні були задіяні місцеві райкоми КП(б), райвідділи МВС і МДБ. Депортацію проводили МДБ та МВС УРСР.

 

Акція почалась 21 жовтня 1947 року о шостій годині ранку під безпосереднім керівництвом заступника міністра внутрішніх справ УРСР Дятлова. Вона тривала всього добу (у деяких областях через сніги розтягнулась на два дні). У заздалегідь підготовлених списках, з якими приходили до хат енкаведисти та партійні працівники, були вказані адреси та прізвища глав сімей. Виселяли всіх, хто на цей момент знаходився в приміщенні. Люди могли взяти зі собою в дорогу мінімум необхідних речей. Потім їх везли до пересильних тюрем. Внаслідок операції «Запад» із Західної України виселили 76 192 особи. Серед вивезених: жінок – 35 152, чоловіків – 18 866, дітей – 22 174. Тисячі депортованих літніх людей і дітей померло під час транспортування та в перші місяці перебування в «отдаленных уголках необъятной Родины».

 

Про подальшу долю виселенців можемо дещо дізнатися із такого документа:

28 ноября 1947 г.

Совершенно секретно

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ТОВАРИШУ БЕРИЯ Л. П.

Согласно постановлению правительства из западных областей Украинской ССР переселено 26 460 семей активных националистов и бандитов. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР №3214-10 50с от 10 сентября с.г. 21197 семей (61066 человек) направлены на работу в угольную промышленность восточных районов СССР. Остальные 5264 семьи или 15202 человека направлены в Омскую область и используются на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве.

 

Семьи спецпереселенцев, не имеющих в своем составе трудоспособных членов, которых можно было бы использовать на предприятиях угольной промышленности или на других предприятиях, испытывают крайнюю нужду в помощи продовольствием, одеждой и обувью. Проведенной органами МВД проверкой среди спецпереселенцев из западных областей Украины выявлено 3536 семей (7186 чел.), в составе которых не имеется трудоспособных членов.

 

В связи с тяжелым положением указанных семей спецпереселенцев МВД СССР считает необходимым на первое время в течение декабря 1947 года и 1-го квартала 1948 года оказать им безвозмездную помощь (яку і не думали надавати) продовольствием из расчета в день на одного человека: муки – 150 граммов, крупы – 50 граммов, соли – 15 граммов и сахара (только детям) – 15 граммов.

 

Министерство внутренних дел СССР считает также необходимым обязать Совет Министров Казахской ССР, Красноярский крайисполком и облисполкомы Кемеровской, Молотовской, Омской, Иркутской, Челябинской и Читинской областей в течении декабря 1947 года и января 1948 года принять все необходимые меры по устройству указанных семей в колхозах, совхозах, а также в промысловых артелях подсобных предприятий местной промышленности.

Министр внутренних дел СССР С. Круглов

ЦГАОР СССР. Ф. 9479, оп. 1, спр. 372, арк. 74.

 

Як бачимо, незважаючи на таку досконалу підготовку до проведення операції «Запад», предки Царькова вивезли понад три з половиною тисячі сімей, що не мали працездатних членів. Для чого? На це дає пояснення наступний документ:

Секретно

Секретарю ЦК КП(б)У

товарищу Мельникову Л. Г.

Докладная записка о выселении семей активных участников

ОУНовско-бандитсткого подполья из Дрогобычской области

В соответствии с решением правительства, в Дрогобычской области органами Министерства государственной безопасности, при помощи областной партийной организации, проведено выселение семей активных участников ОУНовско-бандитсткого подполья.

 

В результате проведенной работы, выселено из области в отдельные районы Советского Союза 4.559 семей, в составе 14.486 человек, в том числе мужчин – 3.613 чел., женщин – 6.410 чел., детей – 4.463 чел.

 

По состоянию на 24 октября взято на учет рабочих лошадей, изъятых у выселенных семей, – 974, лошадей-молодняка – 134, молочных коров – 3220, бычков и телят – 1972, свиней – 720, овец и коз – 387. Работа по упорядочению изъятого у выселенных семей имущества будет закончена к 27 октября.

Секретарь Дрогобычского Обкома КП(б)У                          Горобец

ЦДАГОУ. Ф. 1, оп. 23, спр. 4963, арк. 21-23.

 

Отож людей вивезли голих-босих, зате скільки добра залишилося для комуністичної потолочі: харчі, будівлі, сади, меблі, одяг, худоба. А це ж м’ясо, можна жерти й жерти! Ось за такими можливостями грабувати, ґвалтувати, принижувати людей нинішні комуністичні голуби царькови-симоненки й банують.

 

Цими днями минає 66 років, відколи було прийняте рішення про проведення операції «Запад». Колишні репресовані, демократичні партії й організації планують засудити операцію «Запад» на загальноміському вічі, що відбудеться біля пам’ятника Тарасові Шевченку о 14 годині 20 жовтня 2013 року.

Лев Величко, Василь Шпіцер