Вони приїхали вбивати – 8

опубліковано 26 лист. 2012 р., 12:54 Степан Гринчишин   [ оновлено 28 лист. 2012 р., 11:59 ]

Шановному читачеві пропонуються документи, які вказують, що показником заслуг, перед російськими окупантами на Західній Україні, була позитивна відповідь на питання: «Сколько людей вы убили?».

 

Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Книга І.

 

Документ №181

9 березня 1946 р.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОЛОВУ СІЛЬРАДИ СЕЛА ПІДЛІСКИ

ТОВ. ГЕРМАНЮКА В. Я.

 

Тов. Германюк Василь Яковлевич, 1901 року народження, українець, безпартійний, походить із селян бідняків, родом з села Підліски Львівського району Львівської області. До Вітчизняної війни тов. Германюк працював головою сільради села Підліски, в час німецької окупації працював робітником на торфорозробці в селі Жидатичі.

 

З 27 липня 1946 року тов. Германюк працює головою сільради села Підліски, з роботою справляється добре. Тов. Германюк до роботи сільради залучив актив села чоловіків і жінок, організував роботу так, що сільрада рік у рік посідає перше місце в районі по виконанню всіх господарчо-політичних завдань.

 

За час своєї роботи тов. Германюк оказав велику допомогу органам радянської влади по ліквідації українсько-німецьких націоналістів і учасників «УПА» і «ОУН» не тільки свого села, а сусідніх сіл, як Сетихіва, Стронятин, ін.

 

З допомогою тов. Германюка у селі Підліски Малі забитий керівник бойовки* СБ Маслянюк, сам житель цього села, 4 бандита його бойовки явились з повинною зі зброєю. Заарештовано членів «ОУН» і «УПА» 8 чол., в числі яких Мороз Роман Васильович, розвідник*, Дідик, зв'язіст* та ін.

 

По селу Стронятину і Сетихову з допомогою тов. Германюка викриті і ліквідовані бойовки в численності 44 чоловік, в яких були Хомняк Василь Петрович, політреферент редакції «УПА», Хомняк Степан Іванович, станичний, Богдан, керівник бойовки, та ін.

 

Тов. Германюк приймає активну участь в політичному житті села.

 

Секретар Львівського РК КП(б)У           Луговий

 

Ручкою дописано: «Медалью «За боевые заслуги».

Державний архів Львівської області. Ф. Зп, оп. 1. спр. 559. арк. 153.

* – Так у тексті.

 

Документ №182

9 марта 1946 г.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧЛЕНА ВКП(б)У

ТОВ. БЛИНОВА ПАВЛА ФИЛИППОВИЧА

 

Тов. Блинов, член ВКП(б)У с 1943 г., в действующей Красной Армии с января 1942 г. по декабрь 1945 г., в РК КП(б)У с декабря 1945 г., в должности инструктора РК КП(б)У по кадрам. Дисциплинированный, к работе относится добросовестно. Ведет большую партийно-политическую работу среди населения. Принимает активное участие в борьбе с украинско-немецкими националистами.

 

По его данным снят один схрон с вооружением. Сам лично убил 2 бандитов.

 

Секретарь Олеского РК КП(б)У          Кухаренко

 

Ручкою дописано: «Медалью «За боевые заслуги».

Державний архів Львівської області. Ф. Зп, оп. 1, спр. 559, арк. 154.

 

Документ №183

9 березня 1946 р.

 

ПАРТІЙНО-ДІЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧЛЕНА ПАРТІЇ

ДЕМЧЕНКА І. С.

 

Демченко Іван Сергійович, 1911 року народження, українець, службовець, із селян-бідняків, освіта нижча, член партії з 1939 року, нагород не має. Працює у Бродівському районі з жовтня 1944 р. зам. голови виконкому районної ради депутатів трудящих по державному забезпеченню. З 1946 р. працює інструктором райкому партії. Т. Демченко, як член партії, до дорученої роботи відноситься досить сумлінно, приймає активну участь у політичному житті району, багато працював і працює в селах по виконанню ряду господарських і політичних кампаній, особливо по викриттю українсько-німецьких націоналістів. Т. Демченко робив не раз багатолюдні збори, де викривав суть їх зрадницької дії перед своїм народом. Це мало великі наслідки: виходили з виною бандити.

 

Т. Демченко сміливо завжди бував там, куди йому поручив роботу райком партії, зі зброєю активно приймав участь у боротьбі з українсько-німецькими націоналістами в селі Гримайлівка, де було вбито 9 бандитів, в селі Шниреві Клекотові і в ряді інших операцій, в селі Лагодові було убито 3 бандита, приймав сам участь.

 

Т. Демченко багато працює над собою, чесно виконує свої обов'язки і заслужено користується авторитетом серед районного активу.

 

Секретар Бродівського райкому КП(б)У         М. Будник

 

Ручкою зверху дописано: «Медалью «За боевые заслуги».

Державний архів Львівської області. Ф. Зп, оп. 1, спр. 559, арк. 160.