Вони приїхали вбивати – 2

опубліковано 12 лист. 2012 р., 11:31 Степан Гринчишин   [ оновлено 14 лист. 2012 р., 11:59 ]

Шановному читачеві пропонуються документи, які вказують, що показником заслуг, перед російськими окупантами на Західній Україні, була позитивна відповідь на питання: «Сколько людей вы убили?».

 

Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Книга І.

 

 

Документ № 163

 7 марта 1946 р.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОБРКСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ОСОВИАХИМА

ТОВ. КРИВОРОТОВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

 

Работая председателем Осовиахима, тов. Криворотов вместе с этим совместно с работниками НКВД, НКГБ вел активную борьбу по ликвидации бандитизма и за время 1945 года он принимал участие более чем в 20 чекистских войсковых операциях, в результате которых ликвидировано более 100 человек бандитов.

 

При ликвидации бандбоевки «Горностая» и «Беды» в селе Звенигород 6 мая и 19 декабря 1945 года тов. Криворотов сам лично убил 4 бандитов, вскрыл более 9 схронов, которые им же и были взорваны.

 

Пребывая на операциях, тов. Криворотов, несмотря на свои ранения в Отечественной войне, показал себя, как выносливый боец, знающий технику борьбы. При его личном участии и работников Бобркского райвоенкомата был поймай харчевой сотни «Полтавця» бандит по кличке «Дядя», который в процессе следствия дал ценные показания, на основе которых органами НКВД, НКГБ удалось полностью ликвидировать бандбоевку, руководимую бандитом «Калиной», насчитывающую до 30 человек.
 

Секретарь Бобркского райкома КП(б)У     Рубан

 

В кінці тексту характеристики олівцем дописано: «рожд. 1916, русский, служащий, 7 кл. образование, место рождения МССР. – г. Кузьмо-Демянск*, с 1945 – января. – на должности

 

Ручкою зверху дописано: «Медалью «За отвагу».

Державний архів Львівської області. Ф. З п, оп. І. спр. 559, арк. 99.

* Текст не чіткий.

 

Документ № 164

 7 марта 1946 р.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧЛЕНА ВКП(б) ТОВ. ЛІСОВОГО В. І.

 

Лісовий Василь Іванович 1907 року народження, українець, освіта середня, член ВКП(б) з 1932 року, партквиток № 3826740, працює секретарем Городоцького РК КП(б)У по кадрах. За час своєї роботи секретарем РК КП(б)У по кадрах, крім своєї основної роботи активну участь приймав у боротьбі з бандами українсько-німецьких націоналістів. В зиму 1944-45 р. був райкомом КП(б)У затверджений політробітником рухомої групи РВ НКВС, яка провела велику роботу по знищенню бандитів. Рухома група РВ НКВС настигла сотню бандитів і 35 бандитів були побиті. Тов. Лісовий брав безпосередню участь у боях по знищенню бандитської сотні і переслідував банду і в районах Дрогобицької області. Крім того тов. Лісовий В. І. приймав і приймає активну участь майже у всіх операціях проводимих в районі по знищенню банд українсько-німецьких націоналістів.

Секретар Городоцького РК КП(б)У     Шпитяк

 

Ручкою зверху дописано: «Орденом «Красной Звезды».

Державний архів Львівської області. Ф. З п, оп. І, спр. 559, арк. 199

 

Документ № 165

7 березня 1946 р.

 

ПАРТІЙНО-ДІЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТОВ. НЕМ'ЯТОГО ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА

 

Тов. Нем'ятий Володимир Петрович 1924 року народження, українець, член ВЛКСМ з 1942 року, освіту має середню, працював зав. обліком райкому ЛКСМУ.

 

Під час хлібозаготівель був уповноваженим в селі Наварія. Це село першим в районі виконало хлібопоставку на 28 серпня 1945 року. За час проведення боротьби з українсько-німецькими і польськими націоналістами в 1944-1945 рр. т. Нем'ятий приймав активну участь в усіх проводимих операціях, особисто затримав 11 бандитів і дезертирів. В засадах тов. Нем'ятий ранив керівника бандбоївки в с. Поршна Дебляка («Комар»).

 

Тов. Нем'ятий інвалід Вітчизняної війни, зараз працює воєнруком середньої школи.

 

Секретар Сокільницького РК КП(б)У       Коваль

 

Ручкою зверху дописано: «Медалью «За отвагу».

Державний архів Львівської області. Ф. Зп, оп. 1, спр. 559, арк. 155.