Комуністи і націонал-соціалісти: два чобота – пара (автор Павлишин Михайло)

опубліковано 19 черв. 2013 р., 11:05 Степан Гринчишин   [ оновлено 27 черв. 2013 р., 09:21 ]

У книзі «Говорить Гітлер. Звір з безодні» Герман Раушнінг пише, що ще в 1936 році Гітлер говорив: «Між нами і більшовиками більше подібности, ніж різниці... Я завжди брав до уваги цю обставину і віддав розпорядження, щоби колишніх комуністів безперешкодно приймали в нашу партію». Справді, націонал-соціалісти і комуністи відрізнялись хіба в тактиці, а не по суті. Загальновідомо про влаштовуванні націонал-соціалістами вогнища з книжок, вони робили це привселюдно, фотографувалися. Комуністи знищення книжок намагалися утаємничити. Незважаючи на те, що частина архівів вивезена до Росії, інша знищена чи захована під грифом «таємно» в незалежній Україні. Однак в архівах Львівського обкому КП(б)У вдалося знайти матеріали про це, два з яких подаю в перекладі з російської (стиль і розділові знаки як в оригіналі):

 

Фонд №3, опис №3, справа № 45с, справа №486, ст.82-86, 91.

таємно

20.11.1950р.

Обласне управління в справі літератури та видавництв

Секретарю Львівського обласного комітету КП(б)У

тов. Грушецькому І.С.

 

Д О П О В І Д Н А ЗАПИСКА

/Про стан бібліотечних фондів м. Львова/

Проведеною працівниками Облліту в січні і лютому 1950р.вибірковою перевіркою книжкових фондів найбільших бібліотек міста, вузівських, комітету Культосвітзакладів, Міністерства Освіти – встановлені факти, які свідчать про засмічення цих бібліотек ідеологічно шкідливою літературою. На підставі циркуляру Уповноваженого Ради Міністрів СРСР з охорони державних і військових таємниць в пресі №26 від ІЗ/ХІ-48р., керівники відомств і бібліотек зобов’язані перевіряти свої фонди самостійно, отримуючи з цією метою відповідні документи від органів цензури.

 

Однак, внаслідок відсутности належного контролю з боку окремих керівників відомств і закладів над станом книжкових фондів підвідомчих їм бібліотек, вони виявились засміченими ідеологічно шкідливою літературою. В бібліотеці Ветеринарного інституту вибірковою перевіркою було виявлено 44 книжки, які підлягають вилученню за наказами Головліту, в бібліотеці Політехнічного інституту – 11 книжок, в бібліотеці Педагогічного інституту – 3 книжки, в бібліотеці Поліграфічного інституту – 3 книжки, в Обласній бібліотеці для дорослих – 18 книжок, в Обласній дитячій – 11 книжок.

 

Особливо засміченими виявились бібліотеки Держуніверситету ім. Ів. Франка і Торговельно-Економічного інституту.

 

В Торговельно-Економічному інституті була виявлена книжка ворога народу Г. Епіка, всі твори якого вилучаються ще за наказами Головліту 1934р.

 

Ще гірший стан справ з перевіркою і приведенням до порядку фондів іноземної літератури, насиченість якої в таких бібліотеках, як філія Академії наук УРСР, Держуніверситету, Сільськогосподарського інституту, Ветеринарного інституту, Науково-педагогічної і Державної бібліотек іноземної .літератури – складає від 60 до 90% до загального книжкового фонду.

 

Хоча при цих бібліотеках і створені комісії з перевірки іноземних фондів, але робота ведеться надзвичайно повільно, недоброякісно і без якого б то не було контролю з боку керівництва інститутів і відомств.

 

Керівники вказаних відомств і бібліотек неодноразово попереджувались Обллітом, про необхідність очищення своїх книжкових фондів, але ніяких заходів до цього не зробили.

 

Керуючись вказівкою Головліту СРСР я змушений був опечатати такі зібрані фонди іноземної літератури як: міської бібліотеки іноземної літератури (300.000 книжок), Сільськогосподарського інституту (60.000 книжок), Науково-педагогічної бібліотеки (40.000 книжок), бібліотеки Академії Наук (1.350.000 книжок).

 

По нашому представленню міністерства, у віданні яких знаходяться означені бібліотеки, свого часу дали загальні вказівки своїм підвідомчим бібліотекам здійснити очищення книжкових фондів від ідеологічно-шкідливої літератури, але ніякої конкретної допомоги бібліотекам і перевірки виконання своїх вказівок, ними зроблено не було.

 

У чотирьох льохах бібліотеки Львівської філії Академії Наук УРСР зберігаються тиражні видання польською мовою, видані до 1939 року, там же тиражні видання бібліотеки «Наукового товариства Шевченко»; видання для дітей націоналістичного видавництва «Світ дитини».

 

В бібліотеці Природознавчого музею зберігається література видання польсько-панського видавництва «Космос» – в кількості до 20.000 прим. На підставі вказівка Головліту СРСР №244 від 24 січня 1950р. означена література, як випущена до встановлення радянської влади в західних областях України має бути за узгодженням з місцевими керівними партійними органами – знищена.

 

Вважаю за необхідне цю літературу знищити, на що прошу Вашої санкції. Для впорядкування і форсування справи очищення книжкових фондів означених бібліотек, я вважав би за необхідне здійснити такі заходи:

1. Питання про стан бібліотечних фондів відомчих бібліотек обговорити у відділі пропаганди Обкому партії. На цю нараду запросити керівників відповідних відомств і представника Академії Наук УРСР.

2. На нараді обговорити питання, про передачу хоча б, 50% інолітератури з бібліотеки Академії Наук УРСР і вузівських бібліотек м. Львова другим бібліотекам Радянського Союзу, які потребують цієї літератури з тим, щоби в наших Львівських бібліотеках переважала би не іноземна література, а наша радянська книжка.

3. Для розробки заходів з очистки книжкових фондів прошу Ваших вказівок про створення комісії Обкому партії з моєю участю, яка підготувала б необхідні матеріали до цієї нарада, яку бажано провести найближчими днями.

 

Начальник Львівського Облліту п/п           /П. Кущинський/

 

ДОВІДКА

З цього питання проведена нарада директорів вузів і закінчена перевірка іноземних фондів. Більше 1.200 тис. вилучених книг перетворені в макулатуру. Макулатура здана для переробки.

Зав. сектором преси відділу пропаганди

і агітації обкому КП(б)У п/п             /Кучугурний/

10.IV.1950 року.

 

Це лише один з епізодів нищення комуністами друкованих матеріалів, виданих не ними.

 

27 жовтня 1950р. П. Кущинський надсилає секретну доповідну про те, що з перевірених 201 школи в 36 виявлена, за його словами «идеологически вредная литература», вимагає щоби «книжные фонды школьных библиотек своевременно очищались» від неї та інших заходів.

 

Були знищені бібліотеки шкіл, читалень «Просвіти» навіть, як свідчать ті ж архіви Львівського обкому КП(б)У, словники. Комуністичні керівники на місцях, будучи переважно малоосвіченими, а то її малограмотними, боячись звинувачень в потуранні націоналістам, нищили все під корінь.

 

На черзі – архівні пошуки в бібліотеках, освітних і наукових установах з метою виявлення списків знищених і вивезених друкованих виданнях. Це була б складова звинувачувальних матеріалів судового процесу над злочинним московсько-комуністичним режимом, аналогічного Нюрнбергському процесу над їх колишніми союзниками німецькими націонал-соціалістами.