Перелік скорочень

опубліковано 27 серп. 2012 р., 22:47 Степан Гринчишин   [ оновлено 28 серп. 2012 р., 03:24 ]

АК

Армія Крайова

ВЗУН

Великий Збір Українських Націоналістів

ВО

Воєнна Округа

ЗУЗ

Західні Українські Землі

КВШ

Крайовий Військовий Штаб

КЕ

Крайова Екзекутива

КОП

Корпус прикордонної охорони (з польської)

КП(б)У

Комуністична партія (більшовиків) України

КПС

Крайова пластова старшина

НАН

Національна Академія наук

КПЗУ

Комуністична партія Західної України

Нарком

Народний комісар

НКВД

Народний комісаріат внутрішніх справ (з російської)

НСОУ

Національна скаутська організація України

НТШ

Наукове товариство імені Т. Шевченка

ОНОКС

Організація народної оборони “Карпатська січ”

ОСУЗ

Осередні Українські Землі

ОУН

Організація Українських Націоналістів

ОУНз

Організація Українських Націоналістів за кордоном

ПЗУЗ

Північно-Західні Українські Землі

ПУН

Провід Українських Націоналістів

Райком

Районний комітет

РШ

“Рідна Школа”

СРСР

Союз Радянських Соціалістичних Республік

СССР

Союз Радянських Соціалістичних Республік (з росій­ської)

СУНМ

Союз української націоналістичної молоді

СУСОП

Союз українських студентських організацій під Польщею

УВО

Українська Військова Організація

УГА

Українська Галицька Армія

УГВР

Українська Головна Визвольна Рада

УГКЦ

Українська греко-католицька церква

УКГБ

Управління Комітету державної безпеки (з росій­ської)

УНДО

Українське національно-демократичне об’єднання

УНР

Українська Народна Республіка

УПА

Українська Повстанська Армія

УРСР

Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСБ

Управління Служби безпеки

УСДП

Українська Соціал-Демократична Партія

УСРП

Українська Соціалістично-Радикальна Партія

УСС

Українські Січові Стрільці

УУСП

Улад Українських Старших Пластунів

ФНЄ

Фронт Національної Єдності

ЦДАВО

Центральний державний архів вищих органів влади

та управління України

ЦК

Центральний Комітет

ЧА

Червона армія